Quiz potrebna pomoc

ovo je index.php datoteka

<form action="rezultat.php" method="post" id="quiz">
		
      <ol>
      
        <li>
        
          <h3>CSS Stands for...</h3>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-1-answers" id="question-1-answers-A" value="A" />
            <label for="question-1-answers-A">A) Computer Styled Sections </label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-1-answers" id="question-1-answers-B" value="B" />
            <label for="question-1-answers-B">B) Cascading Style Sheets</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-1-answers" id="question-1-answers-C" value="C" />
            <label for="question-1-answers-C">C) Crazy Solid Shapes</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-1-answers" id="question-1-answers-D" value="D" />
            <label for="question-1-answers-D">D) None of the above</label>
          </div>
        
        </li>
        
        <li>
        
          <h3>Internet Explorer 6 was released in...</h3>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-2-answers" id="question-2-answers-A" value="A" />
            <label for="question-2-answers-A">A) 2001</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-2-answers" id="question-2-answers-B" value="B" />
            <label for="question-2-answers-B">B) 1998</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-2-answers" id="question-2-answers-C" value="C" />
            <label for="question-2-answers-C">C) 2006</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-2-answers" id="question-2-answers-D" value="D" />
            <label for="question-2-answers-D">D) 2003</label>
          </div>
        
        </li>
        
        <li>
        
          <h3>SEO Stand for...</h3>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-3-answers" id="question-3-answers-A" value="A" />
            <label for="question-3-answers-A">A) Secret Enterprise Organizations</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-3-answers" id="question-3-answers-B" value="B" />
            <label for="question-3-answers-B">B) Special Endowment Opportunity</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-3-answers" id="question-3-answers-C" value="C" />
            <label for="question-3-answers-C">C) Search Engine Optimization</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-3-answers" id="question-3-answers-D" value="D" />
            <label for="question-3-answers-D">D) Seals End Olives</label>
          </div>
        
        </li>
        
        <li>
        
          <h3>A 404 Error...</h3>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-4-answers" id="question-4-answers-A" value="A" />
            <label for="question-4-answers-A">A) is an HTTP Status Code meaning Page Not Found</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-4-answers" id="question-4-answers-B" value="B" />
            <label for="question-4-answers-B">B) is a good excuse for a clever design</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-4-answers" id="question-4-answers-C" value="C" />
            <label for="question-4-answers-C">C) should be monitored for in web analytics</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-4-answers" id="question-4-answers-D" value="D" />
            <label for="question-4-answers-D">D) All of the above</label>
          </div>
        
        </li>
        
        <li>
        
          <h3>Your favorite website is</h3>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-5-answers" id="question-5-answers-A" value="A" />
            <label for="question-5-answers-A">A)WM-Trick</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-5-answers" id="question-5-answers-B" value="B" />
            <label for="question-5-answers-B">B) WM-Trick</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-5-answers" id="question-5-answers-C" value="C" />
            <label for="question-5-answers-C">C) WM-Trick</label>
          </div>
          
          <div>
            <input type="radio" name="question-5-answers" id="question-5-answers-D" value="D" />
            <label for="question-5-answers-D">D) WM-Trick</label>
          </div>
        
        </li>
      
      </ol>
      
      <input type="submit" value="Submit Quiz" />
		
		</form>

rezultat.php

<?php
      
      $answer1 = $_POST['question-1-answers'];
      $answer2 = $_POST['question-2-answers'];
      $answer3 = $_POST['question-3-answers'];
      $answer4 = $_POST['question-4-answers'];
      $answer5 = $_POST['question-5-answers'];
    
      $totalCorrect = 0;
      
      if ($answer1 == "B") { $totalCorrect++; }
      if ($answer2 == "A") { $totalCorrect++; }
      if ($answer3 == "C") { $totalCorrect++; }
      if ($answer4 == "D") { $totalCorrect++; }
      if ($answer5) { $totalCorrect++; }
      
      echo "<div id='results'>$totalCorrect / 5 correct</div>";
      
    ?>

Kad napravim bude prikazano 1, 2, 3, 4, 5 pitanje dal je moguce kako napraviti da prikaze 1 pitanje sa a,b,c,d i kad se klikne na radio button da pise sljedece pitanje i klikom na to prebaci na 2 pitanje Hvala

Ovde ima nesto sto sam ja ranije radio, mozes da preuzmes pa prilagodi sebi:
http://oglasi.sajt-trgovina.com/question_forms/

Kad kliknes na Step by step » za bilo koju formu od ove tri ides korak po kora.
S tim sto kad izaberes klikom na radio dugme ne ide na sledece pitanje vec ti se aktivira dugme za sledeci korak.
Mozes da kreiras sam novi “kviz” da ga tako nazovem, dodajes pitanja i odgovore, poene.