Razlika između LLC-a i d.o.o.-a

Imam jedno pitanje na koje mislim da nitko živ neće znati odgovor, ali ako netko zna bio bih zahvalan.

Sažeto pitanje:
Kako bi opisao naš d.o.o. u SAD-u: kao LLC koji je S-corporation ili kao LLC koji je C-corporation?


Naš d.o.o. (društvo ograničene odgovornosti) je američki LLC (limited liability company). Međutim, je li naš d.o.o. korporacija (corporation), i ako jest, koja vrsta korporacije.

Pojašnjenje:

Koliko sam ja uspio pokopčati letajući po Wikipediji, iako u Americi postoji d.o.o. (LLC), on je u poreznom smislu sličniji našem obrtu, tj. ne oporezuje se kompanija, već vlasnici. To se kod njih zove “flow-through entity”, a za oporezivanje se kaže da je “pass-through taxation”. Drugim riječima, američki LLC uopće nije vidljiv poreznoj upravi (vlasnici su vidljivi, LLC je praktički samo kako si nazvao račun u banci). Međutim, moguće je prijaviti LLC kao korporaciju i odabrati model “C-corporation” ili “S-corporation”. Kod “S-corporation” modela se dobit i gubici dijele na dioničare i tako se plaća porez. Kod “C-corporation” modela se kompanija za potrebe oporezivanja tretira kao entitet odvojen od njenih vlasnika.

Dakle - ako se klasični hrvatski d.o.o. opisuje na “američki način”, da li se on onda s obzirom na način oporezivanja dobiti klasificira kao S-corporation (dobit se isplaćuje suvlasnicima i porez na dobit plaća svaki za sebe) ili kao C-corporation gdje porez na dobit plaća entitet poduzeća, a vlasnici sebi dijele dobit nakon oporezivanja.

Kod nas to ne igra neku ulogu pošto se porez na dobit plaća po istoj stopi, bez obzira na iznos, no korporacije kod njih plaćaju progresivnu stopu “income taxa” (iznos igra ulogu, pa tako i plaća li se porez prije dijeljenja ili nakon dijeljenja), a dodatno na to, njihov “income tax”, koliko sam shvatio, može podjednako biti ekvivalent našeg poreza na dohodak ili poreza na dobit, oni to baš ne razlikuju (kod njih su korporacije više poput osoba s dodatnim privilegijama).

Eto, ako netko može ubosti, kako bi opisao d.o.o. amerikancu - kao LLC koji je S-corporation ili kao LLC koji je C-corporation? Vjerujem da mora biti “corporation” jer inače Amerikanac neće računati da je poduzeće to koje se oporezuje.

.

Mislim (skoro sam siguran) da se radi o C.
Mogu ti za par dana, kad se čujem sa ovim mojim Amerima, točno odgovoriti…

Super! Ako se sjetiš, pitaj - zahvaljujem.

Pokušavam točno ispuniti obrazac za D-U-N-S broj. Planirao sam upisati C, jer naš se d.o.o. oporezuje sam za sebe (prije isplate vlasnicima, ako se ne varam)…

ovo nije to?

[quote=“tsereg”]Super! Ako se sjetiš, pitaj - zahvaljujem.

Pokušavam točno ispuniti obrazac za D-U-N-S broj. Planirao sam upisati C, jer naš se d.o.o. oporezuje sam za sebe (prije isplate vlasnicima, ako se ne varam)…[/quote]

Pa je. Ali gdje je tu odgovor na pitanje da li je d.o.o. C-corporation ili S-corporation?