React,js aplikacija za portfolio | Timesheet

@bozoou je u pravu. Finalni “proizvod” koji generira app mora zadovoljavati zakonske propise (ako ih ima) i ako će finalni proizvod korisnik koristiti za tu namjenu. Npr. app za obračun plaće može generirati platnu listu, ali ako je korisnik koristi samo kao kontrolu onda ona ne mora zadovoljavati nikakave zakone. Međutim, ako tu platnu listu daje radniku kao službeni dokument, onda u tom slučaju mora zadovoljavati sve zakonske regule.

Kontaktirao sam @mire, dao sam mu smjernice za realan problem - evidencija vremena radnika po gradilištima.

1 Like

Dat ću još jedan primjer: može app biti neki polovičan, ne sadrži recimo 20% onoga što je propisano zakonom … ali po nekim fičerima je praktičan, usput i besplatan… i neka firma ga odluči koristiti. Izvješće koje izbaci taj app na kraju uzme knjigovođa i ručno ga obradi da napravi kompatibilno izvješće prema zahtjevu porezne. Poreznu zanima izvješće i sigurno neće pitati firmu “A koju ste vi aplikaciju koristili za brojanje sati i jeli ona usklađena sa zakonom?”

Kad bi ti @jorgovan slučajno ipak bio u pravu, to bi onda značilo da je zakonom propisano da se brojanje sati mora odrađivati sistemski putem aplikacije i bilo bi propisano koje uvjete takva aplikacija mora ispoštovati.

Kao što je recimo zakonom propisano da d.o.o mora imati stručno knjigovodstvo, a da ne može bilo tko voditi “knjige” kao u slučaju obrta. (Što vodi upravo situaciji da nisu dovoljni finalni dokumenti, nego i postupak kako su nastali.)