Redosljed čitanja podataka iz baze ako nije zadan order by

U praksi baza uvijek vraća podatke onim redom koji su upisani. Dali išta može poremetiti taj redosljed? Tj. dali možemo sa sigurnošću računati na redosljed upisa, ukoliko dohvaćamo podatke bez ikakvog “order by”?

Da, ako tablica nema clustered index.

1 Like

Rick James izmedju ostalog kaze sljedece:

Always specify ORDER BY.
If you had done the same statement with an InnoDB table, they would have been delivered in PRIMARY KEY order, not INSERT order.