Registracija korisnika

Potrebna mi je skripta ili kod da mi korisnici tek nakon sto se registruju da dobiju pristup nekom sadrzaju… kako da radim? sa mysql bazom da baza memorise korisnicki username i password ili nekako drugacije…ili ako neko ima gotovu skriptu… hvala unaprijed

Da, najbolje ti je napraviti Registration/Login System. Google

Korisnik dodje na stranicu. Upise korisnicko ime i lozinku, skripta se konektira u bazu, provjeri postoji li takvo ime i takva lozinka, ako postoji, vraca ID iz tog reda u bazi. Taj ID se sprema u session/cookie.

Sadrzaj za usere: Korisnik dodje na sadrzaj_za_usere.php, skripta provjerava je li postavljen ID usera u sessionu, ako je postavljen, provjeri je li istinit i je li postoji, ako postoji: vraca sadrzaj stranice, ako ne: vraca error.

Uz to mozes dodati i IP security: korisnikov IP se nakon logiranja sprema u bazu gdje se sprema i ID logiranog korisnika. Kad dodje na neki sadrzaj koji je dostupan samo korisncima, provjeri se podudara li se trenutni IP sa zadnjim logiranim IP-om.

To samo prebaci u PHP kôd.