RewriteRule

Kako napisati RewriteRule tako da url može završiti sa slešom, ali i ne mora.
Da sada sam to pisao putem dva RewriteRule npr.:

RewriteRule ^o-nama-turisticka-agencija$ about_us [L]
RewriteRule ^o-nama-turisticka-agencija/$ about_us [L]

Kako ovo napisati, a da se koristi samo jedan RewriteRule?
Zahvaljujem na odgovorima.

Malo kasno odgovaram, ali mislim da bi ovo trebalo da radi:

RewriteRule ^o-nama-turisticka-agencija/?$ about_us [L]

Objašnjenje: samo sam dodao upitnik posle kose crte / , a to znači da ona nije obavezna (dakle, opcioni znak).

Zahvaljujem na odgovoru. To je riješenje.