RH Zakon o SPAM-u

Zakon o spamu kaže slijedeće (između ostaloga):

(1) Uporaba pozivnih sustava, s ljudskim posredovanjem ili bez njega, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte, uključujući kratke tekstovne poruke (SMS) i multimedijske poruke (MMS), u svrhu izravne promidžbe i prodaje dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu pretplatnika ili korisnika usluga.

(2) Primjena tehničkih sustava za pribavljanje privole iz stavka 1. ovoga članka smatra se izravnom promidžbom i prodajom te nije dopuštena.

Nije mi jasno ovo pod 2. Što znači da se ne smije koristiti primjena tehničkih sredstava za pribavljanje privole. Znači li to da ne smiješ imati web stranicu na kojoj će ljudi ostaviti svoj mail s ciljem svog upisa na mailing listu. Znači li ovo da osoba mora dati pismenu privolu na papiru da bi joj se moglo slati mailove?

Cijeli zakonje ovdje: 73 26.6.2008 Zakon o elektroničkim komunikacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarsto mora, prometa i infrastrukuture
Uprava elektroničkih komunikacija i pošte
Klasa: 344-06/09-02/87
Urbroj: 530-10-09-02 IP
Zagreb, 13. srpnja 2009.

Predmet: Objašnjenje pojma “tehnički sustav” iz Zakona o elektroničkim komunikacijama

Poštovani,

u vezi s Vašim upitom od 19. lipnja 2009. godine o objašnjenju pojma “tehnički sustav” iz članka 107, stavka 2, Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08), ovo Ministarstvo daje slijedeće objašnjenje:

Zakon o elektroničkim komunikacijama štiti osobne podatke i privatnost korisnika javnih elektroničkih komunikacijskih usluga, u skladu s preuzetom Direktivom 2002/58/EZ o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

(…)

Pod tehničkim sustavom podrazumijevaju se pozivni uređaji (automatski ili s ljudskim posredovanjem), telefaksni uređaji i elektronička pošta, uključujući SMS i MMS poruke.

[hr][/hr]

Ti si sada sam zaključi što je “pozivni uređaj (automatski ili s ljudskim posredovanjem)”.

Ovo ti je link na Direktivu (vidi sam je li u međuvremenu došla kakva novija, odn. da li do sada već postoji i hrvatski prijevod iste):

[hr][/hr]

Da te sada razveselim. Ja sam poslao, dok je još na snazi bio stari Zakon o telekomunikacijama u kojemu je ovo o čemu pričamo bilo u članku 111. poslao upit da li je telefon “pozivni uređaj, automatski ili s ljudskim posredovanjem” i dobio odgovor (Klasa 050-03/08-01/220, urbroj 530-10-08-2 AK):

U smislu ovoga Zakona, telefon jest pozivni sustav s ili bez ljudskog posredovanja. Slijedom navedenog, uporaba telefona u svrhu izravne promidžbe dopuštena je uz prethodnu privolu korisnika usluga, na početku telefonskog poziva.

Pročitaj ovo gore par puta i shvatit ćeš zašto su telemarketinški pozivi legalni. Mogu te nazvati telefonom i dovoljno je da te na početku razgovora pitaju da li ti smiju u nastavku razgovora reklamirati neki proizvod. Na što ti, umjesto da poklopiš slušalicu, smiješ reći “ne, hvala”!!!

To je nevjerojatno koliko je tumačenje besmisleno.

[hr][/hr]

Pa je onda prošle godine zakon koji navodiš doživio značajnije izmjene i u ovom članku - drugim riječima što si ti citirao gore je nešto što više ne postoji. Da te i razveselim: sada je još liberalniji, ako je to uopće bilo moguće.

Čitaj ovo:

http://www.zakon.hr/z/182/Zakon-o-elektroničkim-komunikacijama

Ili, da bi vidio aktualno stanje zakona i vezane pravilnike koristi HIDRA-u:

http://cadial.hidra.hr/search.php