RIP YOUTUBE- I ovo da zapamtimo :D

dobro je, nisam sam :joy:

1 Like

Ako ti je baš smor kao meni pusti ga neka vrti 10ak minuta i pokrene video :rofl::rofl:

Odose mi zivci :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

proradio …