Šifra oglasa wordpress

Ima li kakav wordpress plugin za unos šifre oglasa kao na slici?

Advanced custom fields plugin, dodaš sebi polje i onda ga izbacis gdje ti treba

1 Like