Sortiranje sadržaja ispisanog iz baze

imam skriptu koja mi iz baze podataka vadi sve korisnike i njihove bodove…
svi korisnici su poredani prema broju bodova…od najvećeg do najmanjeg…
e sad želim da mi se svakom korisniku doda pozicija na tabeli…
npr.

pozicija korisničko ime bodovi
|1.| |Pero| |586|
|2.| |Josip| |260|
|3.| |Luka| |75|

evo vam kod:

<?php include connection.php; $data = mysql_query("SELECT * FROM members ORDER BY bodovi DESC") or die(mysql_error()); ?>

[align=center]<?php
Print “

”;
Print “”;
Print “”;
while($info = mysql_fetch_array( $data ))
{
Print “ ";
}
Print “
[align=center]”.$info[‘username’] ."[/align] [align=center]".$info[‘bodovi’] . "</font face=‘book antiqua’>[/align]
”;
?>
[/align]

nisam razumio što želiš, valjda ovo (da imaš novi stupac u tablici ‘pozicija’):

ma šta će ti pozicija, npr. imaš 10,000 korisnika, i onda stalno moraš apdejtat poziciju u toj bazi… prekomplicirano…

pa u while petlju dodaj jedan brojač i njega koristi u koloni pozicija.

hvala puno :smiley: