Testirajte korisnički unos ankete - max. 3 minute

Za ovo vam treba max. 3 minute, nema registracije, nema ostavljanja osobnih podataka

  1. Kliknite na link

http://www.ankete.me/zx_unos_anketa_v1.aspx

i kreirajte anketu
(napomen: solo-jedan odgovor, multi-više odgovora, tekst-upis teksta)

Nakon upisa biti ćete preusmjereni na

http://www.ankete.me/korisnicke_ankete_0_25.aspx

gdje možete vidjeti i isprobati svoju anketu.

Broj pitanja je povećan na 10.

NOVO!!!

Moguće je kroz IFRAME objekt anketu implementirati na stranicu. Za sada sam posložio širinu 160px, a za koji dan će biti i 250px.

Primjer:

Odnosno primjer samo ankete:

http://www.ankete.me/anketa160.aspx?anketa=215

Ovo je sada i reklama pa neću više.

super ti je ovo pogotovo za blogove i slične stvari
postavi opciju za dodavanje pitanja pa tako ako želi otvoriti novo pitanje samo klikne na gumb i upisuje anketu 2