Testiranje React aplikacija: savjeti, alati i resursi

Nedavno sam dobio zadatak da istražim najbolje prakse za testiranje React aplikacija i želio bih čuti iskustva i preporuke od vas, članova ovog foruma. Takođe, važno je napomenuti da nemam prethodnog iskustva sa testiranjem React aplikacija, pa sam posebno zainteresovan za vaše savjete i resurse za početnike. Konkretno, interesuju me sljedeće stvari:

  1. Koje alate i biblioteke preporučujete za Unit testing u React aplikacijama? Koje su njihove prednosti i mane?

  2. Kako obavljate integration testing u React projektima? Da li postoji određeni alat koji preferirate za ovu vrstu testiranja?

  3. Za end-to-end (E2E) testing React aplikacija, koje alate smatrate najefikasnijim i najpouzdanijim? Imate li iskustva s određenim alatima za E2E testiranje?

  4. Da li imate savjete ili najbolje prakse kada je u pitanju organizacija i struktura testova u React projektima?

  5. Ako ste imali izazove ili prepreke u vezi sa testiranjem React aplikacija, kako ste ih prevazišli?

  6. S obzirom na moj nedostatak iskustva u testiranju React aplikacija, postoji li neki resurs ili kurs koji biste preporučili za početnike kako bih brže savladao osnove?

Hvala vam unaprijed na dijeljenju vašeg iskustva, savjeta i resursa. Vaša pomoć će mi biti od velike koristi dok se upuštam u testiranje React aplikacija i radim na zadatku.