Trazim dizajnera Canva Instagram carousel objava

U potrazi sam za kreativnom osobom koja ima iskustva u stvaranju objava u Canvi. Potrebne objave će biti carousel, a za objave ću ja dostavljati okviran tekst.

Ono što mi je potrebno je stvaranje carousel objave do 10 sličica (za Instagram) prema mojim natuknicama.

Volio bih pronaći osobu koja može u narednih mjesec-dva napraviti 300 objava.

Ono što sam zamislio je 3 slična dizajna, na koje se lijepe elementi i sličice bez backgrounda i dodaje tekst.

Molim da mi se javite u PM ako ste zainteresirani s nekom okvirnom cijenom…

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.