Ugovor o pristupanju u EU

Ugovor je objavljen na stranicama Vlade, u hrvatskoj i engleskoj verziji.

http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/novosti_i_najave/2011/rujan/ugovor_o_pristupanju_rh_eu

Tko goda da je sastavljao ovaj PDF je nesto gadno pogrijesio :slight_smile: pa sve je zbrda zdola u njemu, nista nema veze sa nicim i malo malo naprimjer ovako nesto :

(b)
8. OKOLIŠ
32003 L 0087: Direktiva 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).
U članku 9. prvom se podstavku dodaje sljedeće:
„Količina kvota na razini Zajednice će se povećati kao rezultat pristupanja samo za količinu kvota koje će Hrvatska ponuditi na aukciji u skladu sa člankom 10. stavkom 1.“
U Prilogu II.a, prije unosa za Italiju umeće se sljedeće: „Hrvatska 26 %“.
Hrvatski prijevod teksta podložan pravno-jezičnoj redakturi, 21. rujna 2011.
Uvjeti za međuplaćanja ili za završno plaćanje preostalih sredstava navedeni su u stavku 2., točkama od (b) do (d) i stavcima od 3. do 5. članka D u Prilogu II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1164/94.
4. Za mjere iz stavka 1., nastavljaju se primjenjivati pravila kojima se uređuje prihvatljivost izdataka na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1267/1999 ili posebno utvrđena pravila u odgovarajućim financijskim sporazumima, osim u valjano opravdanim slučajevima o kojima na zahtjev Hrvatske odlučuje Komisija.
5. U slučaju potrebe za bilo kakvim mjerama kojima bi se olakšao prijelaz Hrvatske s pretpristupnog sustava na onaj koji proizlazi iz primjene ovog članka, Komisija donosi potrebne mjere.“
106
Hrvatski prijevod teksta podložan pravno-jezičnoj redakturi, 21. rujna 2011.
2. 32009 D 0406: Odluka br. 406/2009/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o mjerama država članica za smanjivanje njihovih emisija stakleničkih plinova s ciljem ispunjavanja obveza Zajednice u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2020. (SL L 140, 5.6.2009., str. 136.).
U Prilogu II., prije unosa za Italiju umeće se sljedeće: „Hrvatska 11%“.

Jel sada 11 ili 26 % !!!

Ovkavih primjera ima na svakoj 3-oj stranici koliko vidim

dali je to do mog readera ili je stvarno sve u banani :slight_smile: ??

Ah da i secer na kraju…, bit ce toga jos samo mi to neznamo :strumpf:

PRILOG IX.
Obveze koje je Republika Hrvatska preuzela u odnosu na restrukturiranje sektora čelika (navedene u članku 36. stavku 1. trećem podstavku Akta o pristupanju)
Pismom od 23. svibnja 2011. godine Hrvatska je izvijestila Komisiju da je primila priznanje duga od proizvođača čelika CMC Sisak d.o.o., koji se odnosi na potpore za restrukturiranje koje je taj poduzetnik primio u razdoblju od 1. ožujka 2002. godine do 28. veljače 2007. godine, uvećane za složenu kamatu39. Primljene državne potpore, bez složenih kamata, iznose 19.117.572,36 kuna.
Po pristupanju Hrvatske, u slučaju da CMC Sisak d.o.o. ne vrati ukupni iznos ovih potpora uvećanih za složenu kamatu, Komisija će Hrvatskoj naložiti povrat svih potpora za sanaciju i restrukturiranje koje su ovom poduzetniku dodijeljene od 1. ožujka 2006. godine, uvećan za složenu kamatu.


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja