Uredit ispis zadnjih postova!?

Iz baze ispisujem 20 zadnjih postova koji se ispisuju horizontalno jedan ispod drugog, medjutim zelim da se ispisu vertikalno jedan pored drugog u niz od 4, pa onda ispod sljedeci red od 4 pa save tako…

Kako to napravit???
Kod koji sada koristim je ovaj:


rs.Open SQL, MinCon, 1, 2

rs.PageSize = 20
rs.AbsolutePage = pg

%>

<%
N = 2
q = 0
’do until rs.EOF
WHILE NOT rs.EOF AND rowCount < rs.PageSize
rowCount = rowCount + 1
dim i
dim color
i = N mod 2
if i <> 0 then
color = "fffafa"
else
color = “fff4f7"
end if
%>
<%Response.Write”"
Response.Write(Left(rs(“title”),20))%>

					<%if rs("bild") <> "0" then%><img SRC = "images/<%Response.write rs("bild")%>" width="61" border="0" alt="<%=rs("title")%>" height="45" align="top"> <%else%> 

<img SRC = “images_radne/<%Response.Write(“bezslike.gif”)%>” width=“63” border=“0” alt=“file bez slike” height=“45” align=“top”> <%end if%>

					</a></font>

	
				<% rs.MoveNext
				q = q + 1
				N = N+1		
				'loop
				wend
				'rs.Close					
				%>

Hm, jesam li ovo dobro objasnio???

Da li to moram radit u tabeli u HTML kodu ili u asp kodu?

Pa dajte ljudi pomozite, napisite nesto!?

Najbolje ti je to napraviti u ASP kodu. Stavi neki interni brojač u WHILE NOT petlju, kada dođe na 4 neka se prebaci u novi red, poništi brojać i neka ispočetka broji. To ti je najednostavnije- Što se tiče prebacivanja u novi red to možeš uraditi tako da staviš tag
nakon što je brojač dostigao broj četiri, to je jedan primjer,a drugi bi bio da ukoliko je brojač = 4 toj slici dodjeliš npr. css klasu last-img, a onda to riješiš u css sa float clearinigom ili kako već znaš i možeš. Za ovaj drugi primjer bi trebao ipak malo više koda od ove petlje.


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja