VAST oglasi na video playeru!?

Zanima me da li je netko koristio VAST oglase na video playeru i po kom sistemu kompanije plaćaju, po kliku vjerojatno?