Veličina fonta u facebook browseru prevelika

Primjetio sam da mi je veličina fonta u browseru Chrome, na mobitelu, i veličina fonta kada koristim facebook-ov browser različita. Odnosno facebook-ov browser značajno poveća veličinu fonta što baš ne izgleda lijepo. U prilogu screenshotovi.