Vivianzoric.com

Zamolila me sestra da joj napravim mali web,više onako kao info stranicu.
Svjestan sam da nema sadržaja,ali s vremenom se i to da ubaciti.
Znam da se nema što puno komentirati,ali makar neke dojmove…

http://89.201.175.34/~vivianzo/

Najprije stavi njezinu sliku.