Wordpres php i mysql

Pozdrav svima
Slab sam ja sa bazama i Phpovima…pa Vas molim za pomoc.
Prebacio sam si stari web na wordpres. Imam jednu stranicu sa pitanjima i odgovorima.
Preguntas frecuentes | Sobrecroacia.com
Problem je u tome da kada zelim otvoriti i kliknem na jedno od tih pitanja"stranica ne postoji":
U cemu bi mogao biti problem?
Hvala!

<?php

  include ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/php_codigo/no_tocar/conexion.inc.php");

  

  $num=$_GET['num'];

  $id=$_GET['id'];

  

  if ($num>0){ $n=$num; } else { $n=0; }	  if(isset($id)){

    $pregunta = mysql_db_query($bd, "Select * From tpreguntas Where ID = '$id'");

    while ( $campo = mysql_fetch_array ($pregunta) ) {

    

      $titulo = substr ($campo ["PREGUNTA"],0,40);   

      $titulo = strtolower($titulo); 

      $letters = array('.', ',','!','?','¿','¡',':');

      $meta= str_replace($letters, '', $titulo);

      $letters2 = array(' a ',' en ',' de ');

      

      $meta= str_replace($letters2, ' ', $meta);

      $meta= str_replace(' ', ', ', $meta);    

    }

   }else{$titulo="";}

?>

<title><?php echo $titulo; ?> | Preguntas sobre Croacia</title>


<?php if(isset($id)){ ?> <meta name="keywords" content="<?php print $meta; ?>"/><?php }?>

<meta name="description" content="<?php print $meta_description; ?>">

<?php include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/php_codigo/no_tocar/solo_codigo_html_1.inc.php"); ?>	 		

<?php include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/php_codigo/no_tocar/solo_codigo_html_2.inc.php"); ?>   

<!-- CONTENIDO DE PAGINA -->

<?php

  $coge_todas_las_preguntas = mysql_db_query($bd,"Select * From tpreguntas Order By ID Desc");

  

  $total_de_preguntas = mysql_num_rows($coge_todas_las_preguntas);

         

 

  $preguntas_por_pagina = 15;

  

       


?>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.es/cse/brand?form=cse-search-box&lang=es"></script> 

<?php      

        	

	


	if(isset($_GET['id'])){

      

      	$coge_pregunta = mysql_db_query($bd, "Select * From tpreguntas Where ID = '$id'");

				

      				while ( $campo = mysql_fetch_array ($coge_pregunta) ) {				echo '<h5>PREGUNTA:</h5> '.$campo ["PREGUNTA"].'</h5>';				}

				

        mysql_free_result ($coge_pregunta);	  

        $coge_respuesta = mysql_db_query($bd, "Select * From trespuestas Where IDPREGUNTA = '$id'");

  

        $total_respuestas = mysql_num_rows ($coge_respuesta);

  

        

  

        while ( $campo = mysql_fetch_array ($coge_respuesta) ) {

        

        $respuesta_letra = substr ($campo ["RESPUESTA"],0,1);

      $respuesta_sinfecha = explode(' ', $campo ["RESPUESTA"], 2);

      if(is_numeric($respuesta_letra)){

         $respuesta= $respuesta_sinfecha[1];

       }else{

        $respuesta= $campo2 ["RESPUESTA"];

       }

  

          echo '<h5 class="pre">RESPUESTA:</h5> '.$respuesta.'</p>';

  

        }

  

        

  

        if ($total_respuestas == 0){

  

          echo '
<p>Encuentra la respuesta a tus preguntas con el buscador o a través del <a href = "/foro/">foro</a>...</p>';}

  

        

  

        echo '<p>
<a href= "/foro/">Haznos una pregunta desde el foro</a></p>';        

  

        

  

        mysql_free_result ($coge_respuesta);

  

        				

			 }

      

if(!isset($_GET['id'])){  $coge_preguntas = mysql_db_query($bd, "Select * From tpreguntas Order By ID Desc limit $n, $preguntas_por_pagina");

	while ( $campo = mysql_fetch_array ($coge_preguntas) ) {

  		

      

      

       $titulo = substr ($campo ["PREGUNTA"],0,100).'...';

			

       $idres=$campo ['ID'];

       $coge_respuesta = mysql_db_query($bd, "Select * From trespuestas Where IDPREGUNTA = '$idres'");      while ( $campo2 = mysql_fetch_array ($coge_respuesta) ) {

  

      $respuesta_letra = substr ($campo2 ["RESPUESTA"],0,1);

      $respuesta_sinfecha = explode(' ', $campo2 ["RESPUESTA"], 2);

      if(is_numeric($respuesta_letra)){

         $respuesta= $respuesta_sinfecha[1];

       }else{

        $respuesta= $campo2 ["RESPUESTA"];

       }

      }

      

		echo '<div class="pre"><h4><a href="preguntas_frecuentes.html?id='.$campo ["ID"].'">'.$titulo.'</a></h4>'.substr (strip_tags($respuesta),0, 250).'... <a href="preguntas_frecuentes.html?id='.$campo ["ID"].'">Leer más...</a></div><hr>';      }						echo "<table border='0' WIDTH='100%' cellspacing='0' cellpadding='0'><TR>";						echo "<TD>
Más Preguntas: ";				FOR ($i=0; $i< $total_de_preguntas; $i=$i + $preguntas_por_pagina)			{			  $a=$a+1;

			  if ($n==$i)				 echo '<b><font color="#000000">['.$a.']</font></b> ';			  else//				 echo '<a href="preguntas-'.$i.'.html" class="contenido">['.$a.']</a> ';				 echo '<a href="preguntas_frecuentes.html?num='.$i.'" class="contenido">['.$a.']</a> ';			}			echo "</TD></TR></TABLE>";			mysql_free_result ($coge_preguntas);			

}

?>

Hmm, ne postoji npr.


ova stranica.

To znači da ti preguntas_frecuentes.html ne postoji, odnosno, po meni, to je preguntas_frecuentes.php samo je u .htaccessu promijenjen naziv.

Da nije ta datoteka u Index of /php_codigo/no_tocar ili Index of /php_codigo ?

Da nisu možda rewrite-ovi od wordpressa u nekom konfliktu ?
Koja opcija ti je odabrana u prvom setu radio buttona na Sobrecroacia.com › Acceder ?

Hvala dev_masta.
Rijesio sam problem.
Na starom webu sam imao /preguntas_frecuentes.html
Na novom webu je samo /preguntas_frecuentes
U kodu sam iz preguntas_frecuentes.html “izvadio” .html i sad’ sve radi ok.
U svakom slucaju, hvala na trudu!


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact