WP Custom polje prilikom dodavanja posta

Pozdrav :slight_smile:

Trebam neki plugin,ukoliko postoji, ili pomoc :slight_smile: evo o cemu se radi.
Imam sajt sa online igricama i u dodavanju posta imam ova polja

http://www.dodaj.rs/f/2k/r0/45NWSu53/wmoi.jpg

Znaci swf fajlove skidam sa neta i upload-ujem ih na svoj host,e sada vecina dobrih igrica nalazi se na miniclipu al sa njega ne mogu preuzeti swf fajl vec oni nude iframe da uzmem :slight_smile:
Znaci meni sada treba jedno dodatno polje u koje cu ja nalijepiti taj kod koji oni daju…kako to mogu uraditi preko nekog plugina ili ? :slight_smile:

Probaj ovaj: WordPress › Advanced Custom Fields « WordPress Plugins

zahvaljuejm,instalirao sam plugin napravio field,no sada imam jedan problemcic,kako sada da prodjem kroz uslov znaci ako nije upisan swf link da mi izbaci ovaj iframe i obratno.Evo moje strane single-withcomments.php

$sfw = get_post_meta( $post->ID, ‘sfwpolje’, true );
$iframe = get_post_meta( $post->ID, ‘iframepolje’, true );

$ispis = $sfw === ‘’ ? $iframe : $sfw;

echo $ispis;

Samo zamjeni imena polja u get_post_meta funkcijama

Sorry malo sam slab sa PHP-om,znaci ovaj dio ostaje

<object type="application/x-shockwave-flash" width="900" height="450" data="<?php $values = get_post_custom_values("game"); echo $values[0]; ?>"><param name="movie" value="<?php $values = get_post_custom_values("game"); echo $values[0]; ?>" /></object> 

Ovako bi to izgledalo:

Jedino šta sad ti trebaš promjeniti tu je ovo:
$iframe = get_post_meta( $post->ID, ‘iframepolje’, true );

Promjeni ‘iframepolje’ u ime koje si dao polju koji si napravio sa pluginom.

moze mala pomoc i mene isto muci kao i belmu kreirao sam custom polje ali kada pokusavam da izmenim kod nikako ne uspeva…

Ovo je moj game.php kod:

<?php
include('wp-config.php');
$wtb=$_GET['id'];
?>
<?php query_posts('p='.$wtb.''); global $more; $more = 0; while (have_posts()) : the_post(); ?>

<?php get_header(); ?>
<?
global $options;
foreach ($options as $value) {
  if (get_settings( $value['id'] ) === FALSE) { $$value['id'] = $value['std']; } else { $$value['id'] = get_settings( $value['id'] ); }
}
?>
<div id="contenttop">
		<div class="breadcrump">
			<?php the_breadcrumb(); ?>
		</div>
</div>

<div id="content">

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar_left.php'); ?>

<div class="postsbody">
		
	<div class="pages">
		<div class="rateit">
		<?php if(function_exists('the_ratings')) { the_ratings(); } ?>
		</div>
		<h2><?php wp_title(''); ?></h2>
	<div class="inads">	
	<?if ($wp_72890_disable == "false") { ?>
			<? if ($wp_72890) { ?>
		<div class="posttop"></div>
	<div class="adsa">
		<? echo stripslashes($wp_72890); ?>
	</div>
			<? } else { ?>
	<div class="posttop"></div>
	<div class="adsa">
		<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/72890.gif" alt="" />
	</div>
			<? } ?>	
	<? } else { ?>
	<? } ?>
	</div>	
		<div class="playgame">
  
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="500">
  <param name="movie" value="<?php $values = get_post_custom_values("gameswf"); echo $values[0]; ?>" />
  <param name="quality" value="high" />
  <embed src="<?php $values = get_post_custom_values("gameswf"); echo $values[0]; ?>" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500"></embed>
</object>
	

 
		</div>
	<div class="inads">	
	<?if ($wp_72890_disable == "false") { ?>
			<? if ($wp_72890) { ?>
		<div class="posttop"></div>
	<div class="adsa">
		<? echo stripslashes($wp_72890); ?>
	</div>
			<? } else { ?>
	<div class="posttop"></div>
	<div class="adsa">
		<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/72890.gif" alt="" />
	</div>
			<? } ?>	
	<? } else { ?>
	<? } ?>
	</div>
	</div>	

		<div id="similargame">
		<h3>Nasumično odabrane</h3>
		<div class="randgames">
		<?php $recent = new WP_Query("showposts=3&orderby=rand"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
			  
        <div class="wtbgame2">
	<div class="gamethumb">
					<?php if( get_post_meta($post->ID, "thumb", true) ): ?>
						<a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><img src="<?php $values = get_post_custom_values("thumb"); echo $values[0]; ?>" width="116" height="90" alt="<?php the_title(); ?>"></a>
					<?php else: ?>
						<a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/nothumb.gif" width="116" height="90" alt="<?php the_title(); ?>"></a>
					<?php endif; ?>
	</div>
	<div class="gametitle">
<a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php $tit = the_title('','',FALSE); echo substr($tit, 0, 12); if (strlen($tit) > 12) echo " ..."; ?></a>
	</div>
		       
        </div>	
		<?php endwhile; ?>
	<div class="fb-comments" data-href="http://<?php echo $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"]; ?>" data-num-posts="5" data-width="365"></div>
 
 
		</div>
	   
</div>

</div>

<?php get_footer(); ?>

<?php endwhile; ?>
Mozda ovako ,samo ovdje kao sto je apazinjan meni rekao za iframe, stavi naziv svoga polja :)

Mozda ovako ,samo ovdje kao sto je apazinjan meni rekao za iframe, stavi naziv svoga polja :slight_smile:


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact