WP custom post querry ala pomoć

Mala pomoć i je potrebna.

Imam loop u kojem tražim po custom taxonomiji i izbacuje mi postove.
E sada ti postovi imaju custom field jedan “IDbrojVeza”.

Taj “IDbrojVeza” je isti broj kao “IDbroj” kod druge taxonomije.

Sad bi trebao provriti prvu taxonomiju za postove, i svaki na title, staviti link, na POST iz druge taksonomije, koji ima pripadajući ID. Dakle

ide wp querry
traži postove, i izbacuje ih naslov i content,koji je kratak.
Svaki taj post ima customField IDbrojVeza
E sada trebam da pronađe post iz druge taxonomije koji ima IDbroj == IDbrojVeze i uzmem njegov permalink.

Ne pitajte, spetljao sam se dok ovo pišem već.

Jel to mogu nekako direktno napraviti querry unutar querrya prema samo tom specifično postu, ili kako?
Ovakav slučaj nisam još imao.

Lo

Možeš li malo pojasniti, imaš 2 taksonomije, jel tako? Post pripada jednoj, ali ga preko toga polja vežeš i s drugom taksonomijom? Post je i dalje post, zato mi nije jasno kakvo se link posta mijenja ovisno o taksonomiji?

Djeluje da nisi ispravno napravio relacije, al daj još malo podataka pa ćemo pomoći.