Zuckerberg najavio uvodenje pretplate za fb i instagram

1 Like

6 posts were merged into an existing topic: Facebook i Instagram će poput Twittera uvesti pretplatu za verifikaciju računa