Dostupan banner na vrhu WM foruma

Mydataknox neće obnoviti suradnju i ove godine, tako da je sada dostupan banner od 468x60px na vrhu naslovnice foruma + dodatni banner u rotaciji između postova i na dnu foruma.

Cijena je 1000 EUR za jednu godinu, a polovica iznosa od oglašavanja bi išla u fond za najbolji tutorial.

Ponude u PM ili na [email protected]

2 Likes

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.