Google Ads stručnjak za savjete i pregled računa

Dakel vezano na ovu temu:

Gdje polako gubim živce treba mi netko: od povjerenja i godina iskustva da izvuče maksimum sa google ads računa, da napravio jedan pregled i podesi ako nešto u osnovi nije dobro.

Naime više ljudi je radilo po računu, kako piše na temi, i sada kako više jednostavno uz web dizajn i razvoj nemam sada vremena skroz a i ideja zašto odjednom to kašljuca, čovjeka koji može preporučiti i napraviti radnje koje su potrebne da se uredi račun i da daje maksimum za budget. Dakle da nije nešto krivo podešeno.

Može kontakt na private, tel obavezno, da objasnim situaciju.