Napomene uz račune koje dobivate od domaćih i stranih firmi

Zvao sam RRIF-ov centar i tamo se našla gospodična koja se je potrudila odgovoriti mi na par pitanja.

-1-

Kada kupujete od domaće firme i imate samo elektronički kontakt u kojem račun dobijete samo e-mailom u PDF obliku ili se prikaže web-stranica za ispis:

 • sa stajališta Zakona o računovodstvu je takav račun valjana podloga za računovodstvenu obradu ukoliko odašiljatelj uredno odloži i čuva isprave.[quote=“Članak 3, stavak 6.”]
  Valjanom podlogom unosa podataka smatra se isprava dobivena telekomunikacijskim putem pod uvjetom da odašiljatelj uredno odloži i čuva izvorne isprave.[/quote]- sa stajališta Pravilnika o PDV-u se [quote=“Članak 80, stavak 3”]Računi poslani telekomunikacijskim uređajem ne smatraju se računima u smislu odredbe članka 15. Zakona i članka 75. ovoga Pravilnika.[/quote]Članak 15. Zakona o PDV-u, odn. članak 76. Pravilnika propisuju tko ispostavlja račun i što sve na računu mora pisati.

Zaključak: Račun koji dobijete telekomunikacijskim putem je valjana računovodstvena isprava (ako je ispostavitelj čuva kako se propisuje), ali se temeljem njega NE MOŽE odbiti PDV (ako imate obrt ili poduzeće ili na koji drugi način možete odbijati PDV).

-2-

Računi koje smo već naučili gledati, a na kojima piše “Račun je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i pečata” uistinu JEST glupost koja kruži okolo po svim firmama. To mi je i tako rekla savjetnica RRIF-a u telefonskom razgovoru koji košta više od 6 kn po minuti.

Koliko sam ja gledao, po Zakonu o računovodstsvu knjigovodstvena isprava (svaka, ne samo račun) mora imati potpis kojim se jamči da je ona istinita i točna. Iznimka je isprava sastavljena na računalu koja može umjesto potpisa imati faksimil ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe koja je sastavila ispravu. [quote=“Čl. 4.”]Poduzetnik je odgovoran za sastavljanje knjigovodstvenih isprava. Zakonski predstavnik poduzetnika ili osobe na koje je prenesena ovlast potpisom na ispravi jamče da je ona istinita i da realno pokazuje poslovne promjene. Isprave sastavljene elektroničkim računalom mogu umjesto potpisa imati faksimil ili drugu prepoznatljivu oznaku osoba koje su sastavile ispravu.[/quote]Npr. možeš vratiti robu u dućan na servis po garanciji, a tamo ti mogu reći da to nije valjani račun - da si to sam ispisao na računalu. Ako su ti račun izdali iz računala, onda je račun OK ukoliko sadrži faksimil ili kakvu drugu prepoznatljivu oznaku prodavača (npr. račun za kavu koji se dobije u kafiću uvijek ima oznaku konobara).

Kako nisam u Zakonu o PDV-u vidio nikakve posebne napomene vezane uz račun, potpis i žig, to mi se čini da je račun koji ima faksimil ili oznaku osobe koja je sastavila ispravu - dokle god ga kupac ima u papirnatom obliku - valjani temelj za odbijanje PDV-a.

-3-

Kod kupovnine karticom on-line, kako je spomenuto od Šljakera u jednoj drugoj temi, ispravno je priložiti “račun” otisnut na vlastitom pisaču (dobiven e-mailom ili s web-stranice) i uz njega izvadak od kartičarske kuće u kojoj se vidi koliko taj račun iznosi u kunama.

Kako takav račun tipično neće sadržavati PDV, onda će knjigovođa na njega obračunati još PDV i to će biti predujam plaćenog PDV-a. Ne znam što je sa situacijom gdje je PDV obračunat, jer je EU donijela uredbu kojim se na sve on-line račune mora zaračunavati PDV. Tada valjda to ovisi o tome imamo li ugovor o izbjegavanju oporezivanja s državom iz koje je račun ispostavljen.

Nadopuna:

Ako idemo s pretpostavkom da račun prvo mora biti valjana knjigovodstvena isprava, onda vrijedi slijedeći scenarij:

 1. Poduzeće A sastavi račun za poduzeće B na računalu. U datoteku upiše oznaku (ime i prezime) osobe koja je sastavila račun.

 2. Osoba iz poduzeća B ode u poduzeće A, uzme datoteku s računom i odnese je natrag u poduzeće B gdje ga isprinta.

Ovako isprintani račun je valjana isprava, jer po Zakonu o računovodstvu iako ne sadrži potpis, sadrži oznaku pošto je sastavljen na računalu. Nije primljen telekomunikacijskim putem (npr. faksom), pa je valjan i po Zakonu o PDV-u.

Pošto se u gornjem scenariju niti na koji način ne može utvrditi da račun nije prenešen od B do A e-mailom (dakle telekomunikacijskim putem), posve je moguće primiti račun bez potpisa i pečata e-mailom i normalno ga tretirati za oslobođenje od PDV-a. Nije legalno, ali je moguće u smislu da nitko neće otkriti prijevaru ukoliko račun nije bio izmijenjen dok je putovao telekomunikacijskom poveznicom. I ukoliko vjerujemo pošiljatelju, naravno.

[quote=“tsereg”]Kada kupujete od domaće firme i imate samo elektronički kontakt u kojem račun dobijete samo e-mailom u PDF obliku ili se prikaže web-stranica za ispis:

 • sa stajališta Zakona o računovodstvu je takav račun valjana podloga za računovodstvenu obradu ukoliko odašiljatelj uredno odloži i čuva isprave.- sa stajališta Pravilnika o PDV-u se Članak 15. Zakona o PDV-u, odn. članak 76. Pravilnika propisuju tko ispostavlja račun i što sve na računu mora pisati.

Zaključak: Račun koji dobijete telekomunikacijskim putem je valjana računovodstvena isprava (ako je ispostavitelj čuva kako se propisuje), ali se temeljem njega NE MOŽE odbiti PDV (ako imate obrt ili poduzeće ili na koji drugi način možete odbijati PDV).
[/quote]
Djelomično točno.
Naime, ako takav račun isprintaš i priložiš u ulazne račune u knjogovodstveni servis, bez problema ih uračunavaš u predporez. Dakle, odbijaš od PDV-a.
Vjeruj, takav način je prošao do sada 4 inspekcijske kontrole…

Djelomično točno.
Naime, u FINI možeš ovjeriti takve račune (zovi radi načina jer je to radila kolegica). Nakon te ovjere, taj disclamer je potpuno knjigovodstveno valjan.

[quote=“tsereg”]
Kako takav račun tipično neće sadržavati PDV, onda će knjigovođa na njega obračunati još PDV i to će biti predujam plaćenog PDV-a. Ne znam što je sa situacijom gdje je PDV obračunat, jer je EU donijela uredbu kojim se na sve on-line račune mora zaračunavati PDV. Tada valjda to ovisi o tome imamo li ugovor o izbjegavanju oporezivanja s državom iz koje je račun ispostavljen.[/quote]
Kada kupuješ nešto vani, a nemaš porezni broj u toj zemlji (VAT u EU), onda ti ino dobavljač NE OBRAČUNAVA PDV.
Samim tim nemaš ništa za predporez što je najveća muka svih nas kojima je veliki dio troška napravljen u inozemstvu. Naime, kad ti dalje prodaješ proizvod/uslugu, trebaš regularno obračunati PDV, predporeza nema, pa zato državi plaćamo ogromne cifre na račun dodane vrijednosti.
Zato se i otvaraju offshore kompanije kako bi sam sebi bio ino dobavljač…

Super komentari. Ako se ne varam, onaj dio o tome da ih isprintaš i položiš sam zaključio da hoda, jer inspekcija nikako ne može znati da si ga dobio e-poštom (ako pod telekomunikacijskim uređajem drže i računalo, a ne samo teleks, telefaks i sl.). Da li ste vi inspekciji rekli, tj. da li su oni znali da neke račune dobivate e-poštom?

Ovjera kod FINA-e - nisam znao, dobro je znati. Očigledno, oni mogu vidjeti stvarne promete po računima i onda nema muljanja.

Baš sam napisao dopis Poreznoj upravi gdje sam cici-mici sve razložio u 7 točaka i tražim odgovor na svaku. Pa sam onda zaključio da će proći mjeseci dok ne dobijem odgovor od Ministarstva financija i odlučio skoknuti do PU (koja mi je blizu). Reko, stegnut ću savjetnicu u logički škripac svojim oštrim umom. :slight_smile: I dođem ja tamo, pokucam, kad veli ženskica: “Joj, porezna savjetnica je na bolovanju, ja sam samo pripravnik. Ja mogu samo zaprimiti vaše pitanje.”. Reko, baš super. Bar sam se prošetao malo.

[quote=“tsereg”]

Baš sam napisao dopis Poreznoj upravi gdje sam cici-mici sve razložio u 7 točaka i tražim odgovor na svaku. Pa sam onda zaključio da će proći mjeseci dok ne dobijem odgovor od Ministarstva financija i odlučio skoknuti do PU (koja mi je blizu). Reko, stegnut ću savjetnicu u logički škripac svojim oštrim umom. :slight_smile: I dođem ja tamo, pokucam, kad veli ženskica: “Joj, porezna savjetnica je na bolovanju, ja sam samo pripravnik. Ja mogu samo zaprimiti vaše pitanje.”. Reko, baš super. Bar sam se prošetao malo.[/quote]

Hahahaha :rotfl:

Da, to je naša državna uprava…

Mislim da to nitko nikad ni ne pita.
Naime, oni pitaju knjigu ulaznih računa, a ako im je baš nešto sumnjivo, onda je uspoređuju sa stvarnim papirčinama koji također moraju postojati.

Postaj tu sedmicu. :slight_smile:
Možda se nađe pokoji odgovor…

Ma ja trtarim jer sam picajzla. Ali evo sedmica:

Predmet: Mišljenje o valjanom načinu ispostave računa za odbijanje predporeza.

Poštovani-a,

molim Vas da mi potvrdite ili negirate ispravnost niže navedenog.

-1-

Da li je točno da račun, da bi bio valjan za odbijanje pretporeza u smislu Zakona o PDV-u mora također biti biti i valjana knjigovodstvena isprava u smislu Zakona o računovodstvu?

-2-

Da li je točno da je račun valjana knjigovodstvena isprava i da je valjan za obijanje pretporeza u smislu Zakona o PDV-u ako je valjan u svakom drugom pogledu, ali je sastavljen na računalu, ne sadrži potpis niti žig, a sadrži faksimil osobe koja ga je sastavila (sukladno čl. 4., st. 1. Zakona o računovodstvu)?

-3-

Da li računalom ispisano ime i prezime predstavlja „drugu prepoznatljivu oznaku“ u smislu čl. 4., st. 1. Zakona o računovodstvu?

-4-

Da li je točno da je račun valjana knjigovodstvena isprava i da je valjan za obijanje pretporeza u smislu Zakona o PDV-u ako je valjan u svakom drugom pogledu, ali je sastavljen na računalu, ne sadrži potpis niti žig, a sadrži ime i prezime osobe koja ga je sastavila (ne potpis niti faksimil, već računalom ispisano ime i prezime kao „drugu prepoznatljivu oznaku“ u smislu čl. 4., st. 1. Zakona o računovodstvu)?

-5-

Da li se slanje računa elektroničkom poštom smatra slanjem računa telekomunikacijskim uređajem u smislu st. 3. čl. 80. Pravilnika o PDV-u?

-6-

Vezano uz slijedeći scenarij:

a) Pružatelj usluge, poduzeće ”A“ sastavlja u prostorijama poduzeća “A“ račun za obavljenu uslugu na računalu. Taj račun ne sadrži potpis niti žig, ali sadrži faksimil osobe koja je sastavila račun u smislu st. 1. čl. 4. Zakona o računovodstvu i sadrži sve potrebne podatke prema čl. 15. zakona o PDV-u.

b) Osoba primatelja usluge, poduzeća “B”, osobno preuzima na računalu sastavljenu datoteku računa iz točke (a) i odnosi je u prostorije poduzeća „B“. (Dakle, ne preuzima papir, već datoteku sastavljenu na računalu.)

c) Osoba primatelja usluge „B“ u prostorijama poduzeća „B“ pomoću pisača na papir ispisuje račun iz točke (a), osobno prenesen kako je rečeno u točki (b).

Da li je u gore opisanom scenariju u točki © na papir ispisan račun valjana knjigovodstvena isprava i da li temeljem njega primatelj usluge, poduzeće B, može vršti odbijanje predporeza u smislu Zakona o PDV-u?

-7-

Vezano uz slijedeći scenarij:

a) Pružatelj usluge, poduzeće ”A“ sastavlja u prostorijama poduzeća “A“ račun za obavljenu uslugu na računalu. Taj račun ne sadrži potpis niti žig, ali sadrži računalom ispisano ime i prezime osobe koja je sastavila račun u smislu st. 1. čl. 4. Zakona o računovodstvu, te sadrži sve potrebne podatke prema čl. 15. zakona o PDV-u.

b) Osoba primatelja usluge, poduzeća “B”, dobiva putem elektroničke pošte na računalu sastavljenu datoteku računa iz točke (a).

c) Osoba primatelja usluge „B“ u prostorijama poduzeća „B“ pomoću pisača na papir ispisuje račun iz točke (a), koji je kao datoteka prenesen e-poštom kako je rečeno u točki (b).

Da li je u gore opisanom scenariju u točki © na papir ispisan račun valjana knjigovodstvena isprava i da li temeljem njega primatelj usluge, poduzeće B, može vršti odbijanje predporeza u smislu Zakona o PDV-u?

 1. Da, ali je Zakon o računovodstvu podložan tumačenjima. U slučaju različitih tumačenja (famozni komunistički knjigovođe, kakvih je puna Hrvatska), nadležno je službeno tumačenje službe za očitovanja Ministarstva financija.

 2. Da.

 3. Apsolutno, ali čak ni to ne mora biti jer je i skraćeni naziv tvrtke upravo ono što zakon traži.

 4. Logično, da.

 5. Apsolutno.

 6. Da.

 7. Da.

Pa i nije bilo baš teško. Većina dugogodišnjih poduzetnika to zna… :slight_smile:

Ad 1.
Vidio sam to na djelu kada sam dva puta nazvao RRIF i razgovarao s dvije različite osobe.

Ad 5 i 7.
Zašto 7-Da nije kontradiktorno s 5-Da? To je, zapravo, cijela moja poanta ovog propitivanja, jer Pravilnik izrijekom kaže da račun prenešen telekomunikacijskim putem nije račun. Naravno - faksimil računa nije original, pa nije račun, ali kako niti sama datoteka dobivena e-mailom nije račun, onda mi je van pameti da se ta ista datoteka - u trenutku svog ispisa - poput nekakvog feniksa transformira iz nečega što NIJE račun u nešto što JEST račun. Mislim, ima li u toj transformaciji ikakve objektivne stvarnosti?

U svezi 7.
Upravo u tome i jest kvaka. Vjerovao ili ne, ispisom takav dokument postaje zakonski valjan.

Naime, ako ti dođe inspekcija, oni neće niti htjeti gledati skoro ništa u digitalnom obliku. Ali, ako je to ispisano na papirčini, automatski postaje pravovaljan dokument, kad pričamo o računima (ulaznim ili izlaznim).

Kad sam prvi put pokušao inspekciji pokazati digitalne podatke, a oni zatražili ispis na plahte-papirčine, skoro mi je zatajilo srce od muke… :smiley:

Zbog toga, kao i glupe obveze numeriranja računa po redu, izdavanja računa po vremenskom redoslijedu izvršavanja usluge te mase komunističkih Katica TM po knjigovodstvenim uredima širom Hrvatske smatram da je naše knjigovodstveno zakonodavstvo još debelo na polovini 20. stoljeća, iza željezne zavjese.

Famozno mi je to. Ali to je praksa.

Upravo sam otvorio obrt pa se pitam da li se nesto promijenilo od 2008. do danas. Ili je jos uvijek bitno iprintati dobijeni racun kako bi bio pravovaljan. :hmmmmmm:

Jeste me dobro nasmijali ozbiljno, No nažalost o ćem se prića je stanje našek zakonodavstva sve uzima sebi, al tebi niš neda ni ono kaj ti pripada. Mene je moj bratić ućio sve što ima potpis je ugovor tj. pravni dokument pa čak i račun to je ugovor u kojem se stranka a obvezuje platit stranci b.

To je moje pravno razmišljanje nisam pravnik pa ako sam pogrešno se izrazio bilježim se sa štovanjem i prihvatite moju ispriku. pobogu ako postoje usmeni ugovori zaš nebi i elektronski jer po meni je svaki račun pojednostavljen ugovor do bola koji je dokaz da si ti platio stranki b ono šta joj pripada za uslugu prodaje bilo to novčano, kartično ili elektronsko poslovanje.

kaj onda hep i ostale komunikalji pravo povrat poreza od ljudi koji plačaju elektronskim putem jer to nije prvi račun tj oni nisu njima platili potraživanja i komunalci ih imaju pravo tužit. Koja trakavica od zakona.

Eto to je moje nestručno prvno kjigovodstveno gledište. Ak sam trkeljo gluposto, a brijem da jesam i to gadno unaprije se ispričavam na mom neznanju.

Koliko znam, da.
Međutim, postoji mogućnost da je trenutna vlast tu nešto promijenila jer po svemu naveliko prčkaju, što valja i što ne valja, osim stvari koje bi pojednostavile knjigovodstvo. :zub:

[quote=“Sljaker”]Koliko znam, da.
Međutim, postoji mogućnost da je trenutna vlast tu nešto promijenila jer po svemu naveliko prčkaju, što valja i što ne valja, osim stvari koje bi pojednostavile knjigovodstvo. :zub:[/quote]
Fala sljaker. Imam ja jos puno nedoumica u vezi knjigovodstva, ali valjda cu i to svladati do penzije. :krele:

Eto jos malo pitanja:

 1. Ako ja (subjekt A) izdam racun putem emaila (stavim faksimil) i posaljem ga mailom subjektu B trebam li za svoje knjgovodstvo isprintati jedan primjerak racuna kako bi on bio vazeci?
 2. Ako platim racun internet bankarstvom da li je potrebno isprintati bankovnu potvrdu o placanju istog i priloziti je uz racun kako bi se vidjelo da je racun podmiren.

Uz napomenu da nisam u toj struci:

Ad 1. Prema jednoj ranijoj temi i tome kako sam razumio Šljakerov post u njoj, ali i nekim kasnijim postovima, ako ti u kontrolu knjigovodstva dođe inspekcija, moraš predočiti na papiru tiskano knjigovodstvo, tj. račune. Njih nije briga kada si to isprintao i kako ti interno to čuvaš, ali moraš imati papir. Pošto ja imam knjigovotkinju i s njom ne komuniciram podatke elektronički, ja njoj uvijek sve predam na papiru.

Ad 2. Da li je račun podmiren je stvar onoga tko je račun izdao. A njemu ne treba tvoja potvrda. Tvoj promet po računu tvoj knjigovođa vidi prema izvatcima (FINA ili tvoja banka) koji uparuju sve račune. Tako da mislim da ne. S druge strane, ja čisto da u slučaju potrebe ne moram “prtljati” naknadno, uvijek ispišem i potvrdu i priložim je uz račun koji predajem u knjigovdstvo - no to činim zbog sebe.

Očigledno, ove stvari su bitne kada imaš puno računa, pa ne znam koliko sam ti pomogao.

Kako Tsereg reče, uz malu nadopunu u svezi 2.:

 1. Da
 2. Ustvari ne. Ali, svejedno knjigovodstvu trebaš dostaviti izvode prometa po računima/na kasi pa su to ustvari “potvrde”. Inspekcije ne traže potvrde nego gledaju skupne knjige, a tek u slučaju nekakvih nejasnoća/sumnji traže dodatnu dokumentaciju, koju svakako moraš imati.

Hvala puno. Obojica ste mi puno pomogli. Ja imam pausalni obrt tako da moram voditi knjigu primitaka i izdataka. No, i to mi je sasvim dovoljno.

[quote=“Sljaker”]U svezi 7.

Naime, ako ti dođe inspekcija, oni neće niti htjeti gledati skoro ništa u digitalnom obliku. Ali, ako je to ispisano na papirčini, automatski postaje pravovaljan dokument, kad pričamo o računima (ulaznim ili izlaznim).

Kad sam prvi put pokušao inspekciji pokazati digitalne podatke, a oni zatražili ispis na plahte-papirčine, skoro mi je zatajilo srce od muke… :smiley:

.[/quote]

Siguran sam da ta ista inspekcija nije čula da raćun poslan elektroničkim putem može biti i digitalno potpisan.
To nije nitko mislim ovdje spomenuo.
Vjerojatno netko prima račune od t-com Hrvatska pa zna o čemu govorim.

Ovo mi već postaje zaista zanimljivo. Problem je u tome što se vjerojatno inspekcije i ne znaju skoro služiti računalom ,pa im je papir dostignuće. Netko je spomenuo da nam je zakon o knjigovodstvu zaista u zaostatku.

Iako ovaj slučaj baš nema direktne veze ali ću ga navesti kao primjer.

Prošlo ljeto budem u njemačkoj i pratim neku dokumentarnu seriju kao policija na cesti, kontrola prometa i slično; mislim svaki dan bila po pola sata.
Zuastavlja on tako autobuse i kamione. Znate onu proceduru izvadite onu famoznu okruglu traku iz tahometra i policajac to gleda i tumaći. Ne dragi moji, vozaš izvadi iz tahonmetra nešto kao USB stick. Preda to policajcu koji ode u svoje vozilo, stavi to na računalo. I gle ti vraga, tu se malo nešto crveni pa ovdje i ovdje . O moj kolega pa malo ste prebrzo vozili na ovim dionicama. A posljednje za ustavljanje, pa toga uopće nemate , a došli ste iz HR.
Opa miki daj pripremi ti 500 EU dok ja ispišem potvrdu.

Hoće li jednom biti tako i u ispekcijskoj kontroli.


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja