Usluga ja njemu na paypal on meni na skrill

Treba jedan prijatelj da mi uplati na paypal novac ali crna gora ne moze da prima novac u pitanju je 100e, pa da li bi neko mogao da on njemu upalti na paypal, a on meni na skrill.

21 posts were merged into an existing topic: Tražim Paypal u Skrill razmjenu

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.