Agencija za elektroničke medije: U Hrvatskoj 300 internetskih portala

Vjerojatno bi provjeravali i penis enlargment pils webove i da ih zakači spam bot…

Ali moglo bi im se zabiberiti bez daljnjega :slight_smile:

Par100 kn nekome da im submita par k domena, cisto da imaju osjećaj koristi u životu.

[quote=“digits”]Vjerojatno bi provjeravali i penis enlargment pils webove i da ih zakači spam bot…

Ali moglo bi im se zabiberiti bez daljnjega :slight_smile:

Par100 kn nekome da im submita par k domena, cisto da imaju osjećaj koristi u životu.[/quote]

AJmo skupit donacije i platit nekog Indijca na getafreelancer-u :smiley:

Eto zasto trebamo pass-protected dio foruma :zlo:

Btw, indijanac bi te ziher poslo u rcq kad vidi da je unos preko excela :slight_smile:

Ironija bi bila da je Agencija platila istog Indijca na getafreelanceru za unos :smiley:

Zakon o medijima
citat:

Mediji su: novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja ured*nički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Mediji nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji, unutarnjem radu trgovačkih druš*tava, zavoda i ustanova, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija, školska glasila, »Narodne novine« Republike Hrvatske, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostala službena priopćenja, plakati, letci, prospekti i transparenti, te video stranice bez žive slike i druge besplatne obavijesti, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 2.

Nakladnik medija (u daljnjem tekstu: nakladnik) je svaka fizička ili pravna osoba koja putem medija objavljuje programske sadržaje i sudjeluje u javnom informiranju, bez obzira na tehnička sredstva preko kojih se njegovi urednički oblikovani programski sadržaji objavljuju, prenose ili su dostupni javnosti

Članak 9.

Pravna ili fizička osoba koja nije upisala djelatnost nakladnika u sudski ili drugi registar sukladno ovom ili posebnom zakonu ne smatra se nakladnikom u smislu ovoga Zakona.

Članak 32.

(1) Nakladnici su dužni do 30. travnja svake godine nadležnom ministarstvu dostaviti izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu, procjenu o ostvarenom udjelu na tržištu, te podatke o oglašivačima ili marketinškim agencijama putem kojih je ostvareno više od 10% godišnjega marketinškog prihoda nakladnika.

Članak 2.[url=http://www.e-mediji.hr/files/odluke/Zakon_o_elektronickim_medijima_142.doc]Zakona o elektoronickim medijima/url

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

 1. elektronički mediji: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke
  publikacije.
  2. elektroničke publikacije: urednički oblikovane internetske stranice i/ili portali koji
  sadrže elektroničke inačice tiska i/ili informacije iz medija na način da su dostupni
  širokoj javnosti bez obzira na njihov opseg.

a sto su to Portali to nje definirano:

Da skratimo:

Elektronicke publikacije jesu mediji :

[i]Mediji su: novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije,

Elekronicke publikacije jesu nakladnici:

UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA[I]
Za uređivanje publikacija na materijalnim nositeljima (CD-ROM, DVD) i u formatu .pdf preporučujemo korištenje Uputa za uređivanje i oblikovanje časopisa.
Za mrežnu građu donosimo i dodatne preporuke:
Naslov treba biti jednoznačan i jasan i treba ga navoditi u istom obliku na svim mjestima, npr. na naslovnici, u zaglavlju html-a.
Impresum treba minimalno sadržavati:

 • podatak o odgovornosti, tj. ime osobe ili naziv tijela koje je odgovorno za sadržaj i izradu publikacije (npr. nakladnik, urednik),
 • datume: datum objavljivanja, tj. postavljanja publikacije na mrežu i podatak o učestalosti objavljivanja, tj. datum izlaženja novog broja i datum osuvremenjivanja ili zadnje promjene sadržaja,
 • mjesto objavljivanja odnosno sjedište nakladnika.[/i]

Ako se ne postoji nakladnikom ne smatra se niti elektronickom publikacijom: jer se prvo mora biti NAKLADNIK a tek onda bi se iz nakladnistva smatralo IZDAVAČEM elektronicke publikacije.
A ako se nije elektroncika publikacija onda se nemoze postojati niti kao Portal.
A ako se nije elektronička publikacija onda se nemora niti prijavljivati.
A nije se elektornicka publikacija ako se nije upisan u registar (citat gore cl. 9):
Ako se je upisalo onda se postaje nakladnik.Tim cinim otvaraju se vrata da se bude i izdavač (elektroničke publikacije)
Ako se jest nakladnik onda se prilikom prijave dodjelio ISSN broj.
Ako se ima ISSN broj onda se je i izdavač (elektronicke publikacije)
Ako se nema (nije se zatrazio) ISSN broj onda se nije niti nakladnik .Ako se nije nakladnik onda se nemoze postojati niti kao izdavač.

Zakljucak:ako se nije zatrazio ISSN broj nije se niti nakladnik.Ako se nije nakladnik nemoze biti niti izdavac elektronicke publikacije. Ako se nemoze formalno postojati kao izdavač lektronicke publikacije nemoze se postojati niti kao portal.
Ako se ima ISSN broj treba se prijaviti.Ako se ISSN broj nema niti se trazio ne treba se niti prijavljivati.
Jer navedenim Upisnikom: u knjigu elektronickih publikacija obvezno se upisuju elektronicke publikacije .I to “Portal” je samo izmisljena definicija koja se u zakonima nigdje ne spominje .
Vec se spominje elektronicka publikacija temeljem odredbami Zakona o elektroničkih medijima

1 Like

Prema toj logici nitko nebi htio upisati djelatnost nakladnika i jednostavno bi izbjegao ovaj namet.

Nisam siguran da su oni kada su pisali Zakon o medijima imali sliku o tome kako ce Zakon o elektronickim medijima izgledati pa iz toga proizlazi ova vir2al-ova logika da je elektronicka publikacija medij reguliran Zakonom o medijima. Mislim da je to samo rupa i da njih ne zanima jesi ti nakladnik ili nisi, oni samo oce tvojih 0.5% i nisu sigurni kako da te definiraju.

Prema ovoj logici, portali bi morali ministarstvu dostaviti i procjenu o ostvarenom udjelu na tržištu. Kojem udijelu? Koju procjenu? Kojem tržištu?

Problem naravno nastaje i kod fizickih osoba (


):

[i]Fizičke osobe - kod javnog bilježnika

 1. Prilikom prijave traži se pečat. Što je s portalima čiji us vlasnici fizičke osobe, a zahvaljujući npr. Google oglasima ostvaruju prihod?

U tom slučaju dovoljan je potpis ovjeren kod javnog bilježnika. [/i]

Ovaj zakon je pisoa netko tko nema jasnu sliku o Internetu i nije mu posve jasno da je na istom nebitno u kojoj se zemlji nalazi vlasnik, novinar ili medij i iz koje zemlje dolaze posjetitelji. Oni pokušavaju regulirati stvar koju se ne može ovakvim zakonom izregulirati niti kontrolirati.